Contact

Adres:
Businessclub BVV Barendrecht
3e Barendrechtseweg 417
2991 SH  Barendrecht
Wim Vonk

Voorzitter

E-mail: wim@bcbvv.nl
Mob.: 06-51301583

Dirk-Jan van Kampen

Penningmeester
Account manager G-K

E-mail: dirkjan@bcbvv.nl
Mob.: 06-14551845

Heleen de Man

Secretariaat & Evenementen Account manager A-B

E-mail: heleen@bcbvv.nl
Mob.: 06-26510815

Mireille Janssen

Secretariaat & Evenementen Account manager C-F

E-mail: mireille@bcbvv.nl
Mob.: 06-51874557

Marco van der Leer

PR & Evenementen
Account manager L - S

E-mail: marco@bcbvv.nl
Mob.: 06-51524044

Jan Hein Schilderman

Acquisitie
T – Z - Privéleden

E-mail: janhein@bcbvv.nl
Mob.: 06-51063674

Winni Kiksen

Webmaster

E-mail: winni@bcbvv.nl
Mob.: 06-12809532

test